De RMA procedure

Foto
MiniDis doet als uw Value Added Distributor, business partner en logistiek dienstverlener haar best de met u gemaakte afspraken zo goed mogelijk na te komen en via kwaliteitscontrole correct functionerende producten te leveren. Wij vertrouwen er dan ook op dat u de afdeling Customer Support zo min mogelijk nodig heeft, maar zij kunnen u o.a. helpen bij retouraanvragen.

De aanleiding voor het starten van een RMA procedure kan o.a. zijn:
  • Een technisch defect binnen de door de MiniDis gestelde garantietermijn en voorwaarden,
  • Juist besteld maar verkeerd geleverd,
  • Beschadigde producten/verpakking,
  • DOA (Dead on Arrival).
Een RMA die binnen 30 dagen na levering wordt gemeld, kan worden geretourneerd en wordt naar keuze gecorrigeerd, vervangen of gecrediteerd. Voor RMA's die na 30 dagen worden gemeld, zijn de normale garantievoorwaarden van toepassing, wat normaal gesproken betekent dat eenheden worden gerepareerd of vervangen door hetzelfde product.

Wenst u gebruik te maken van deze procedure dan adviseren wij u de onderstaande bepalingen goed door te lezen en in acht te nemen ter bevordering van een spoedige afhandeling.

Om een RMA procedure te starten,  moet u eerst de RMA aanvraag invullen. Deze kunt u downloaden op de RMA pagina van MiniDis, bij de RMA button of eventueel aanvragen per email bij support@minidis.com. Alleen volledig ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen.

Wanneer u het ingevulde  formulier met de gevraagde facturen heeft verzonden aan support@minidis.com zal de aanvraag bij Minidis gecontroleerd worden om tot een oplossing te komen. Het is tevens van belang om op het formulier duidelijk aan te geven via welke leverancier de goederen aangeschaft zijn

Nadat u de RMA aanvraag ingediend hebt, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over de status van uw RMA aanvraag. MiniDis behoudt nadrukkelijke het recht om aanvragen ook niet te honoreren. Het retourneren van goederen kan slechts na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van MiniDis plaatsvinden. Deze goedkeuring wordt verleend in de vorm van het  goedgekeurde RMA formulier, voorzien van een RMA-bevestigingsnummer met omschrijving van de te retourneren artikelen en eventueel serienummers. Na uw ontvangst van de goedgekeurde RMA is deze 8 werkdagen geldig.Binnen deze periode kunnen de goederen bij ons magazijn worden aangeleverd.

Hier worden de goederen gecontroleerd op de in de RMA beschreven status en of de goederen voldoen aan de criteria van ons retourbeleid. Onze engineers zullen eventuele probleem diagnosticeren, waarna de beoordeling plaats zal vinden over de te nemen vervolgstap(pen). Deze kunnen bestaan uit bijvoorbeeld creditering voor de correct ontvangen goederen op basis van de op de RMA vermelde bedragen of vervanging van de goederen.

Indien een retourzending niet voldoet aan de retourvoorwaarden, laat MiniDis u schriftelijk weten dat (een deel van) de producten naar u teruggezonden worden. Voor deze retourzending brengen wij u de vrachtkosten in rekening. Ongewenste retourzendingen voorkomt u door het volgen van onderstaande richtlijnen:
  • Verstuur de producten in de originele, ongeopende, onbeschadigde en onbeschreven verpakking
  • Verstuur de producten in een degelijke verpakking om transportschade te voorkomen
  • Zorg dat het verstrekte RMA nummer duidelijk zichtbaar is
  • Verstuur de juiste producten en de juiste aantallen.
  • Het is in uw belang om nooit user configured options mee te sturen, dus geen hardwarematige toevoegingen die door uzelf geïnstalleerd zijn in de apparatuur achterlaten.  
Belangrijk: De klant verplicht zich op het RMA formulier vooraf te verklaren, dat er zich op een aan MiniDis retour te zenden unit geen onder de AVG / GDPR regelgeving data bevinden. (Vermissing van data of data lekken van deze gegevens zijn voor risico van de klant).